Direnç

Direnç, bir etkiye karşı koyma, dayanma gücü. (mukavemet) anlamına nelen bir gücün etkisine karşı koyan güçtür ve dirençlerin çeşitleri vardır. Genelde elektrik devrelerinde kullanılan dirençler bir iletken üzerinden geçen elektrik akımının karşılaştığı zorlanmadır. Mekanik sistemlerdeki sürtünmeye benzer özellikler gösterir.

Direnç Direncin birimi Ohm (Ω)’dur. Denklemlerde R harfi ile gösterilir. Elektronik devrelerde direncin sembolü 2 farklı şekilde gösterilebilir.